هاست لینوکس ایران - شخصی

LX250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Alustades
  350,000 ریال
  Kord poole aasta jooksul
  Telli kohe
  LX500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Alustades
  480,000 ریال
  Kord poole aasta jooksul
  Telli kohe
  LX750

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۴ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Alustades
  600,000 ریال
  Kord poole aasta jooksul
  Telli kohe
  LX1000

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۵ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Alustades
  780,000 ریال
  Kord poole aasta jooksul
  Telli kohe