مناسب کسب و کارهای حرفه‌ای با نیاز دسترسی سریع از ایران

بالاترین سرعت دسترسی با سرورهای HP و دیسک SSD بر روی شبکه فیبر نوری دیتاسنتر در ایران

انتخاب و خرید خدمات جدید

PROWin5


 • ‌5GB

 • هارد پرسرعت SSD

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • Windows Server 2022

 • گواهی SSL رایگان

 • ثبت دامنه IR رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۱ سایت

 • محل دیتاسنتر ایران

  PROWin10


 • ‌10GB

 • هارد پرسرعت SSD

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • Windows Server 2022

 • گواهی SSL رایگان

 • ثبت دامنه IR رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۱ سایت

 • محل دیتاسنتر ایران

  PROWin20


 • ‌20GB

 • هارد پرسرعت SSD

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • Windows Server 2022

 • گواهی SSL رایگان

 • ثبت دامنه IR رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۱ سایت

 • محل دیتاسنتر ایران

  PROWin40


 • ‌40GB

 • هارد پرسرعت SSD

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • Windows Server 2022

 • گواهی SSL رایگان

 • ثبت دامنه IR رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۲ سایت

 • محل دیتاسنتر ایران