هاست وردپرس فارسی

Plan-WP500

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۰ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد

  Plan-WP1

 • حجم دیسک یک گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۳۰ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد


  Plan-WP2

 • حجم دیسک دو گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۰ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۴ عدد

  Plan-WP4

 • حجم دیسک چهار گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۵۰ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۶ عدد