سرور مجازی کلود فرانسه

انتخاب و خرید خدمات جدید

OCVPS-20


 • 20GB SSD

 • هارد پرسرعت SSD Cluster

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • رم اختصاصی 2GB

 • تعداد پردازنده 1x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 100 Mbps

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور فرانسه

 • دیتاسنتر OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  OCVPS-40


 • 40GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • رم اختصاصی 2GB

 • تعداد پردازنده 1x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 250 Mbps

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور فرانسه

 • دیتاسنتر OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  OCVPS-80


 • 80GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • رم اختصاصی 4GB

 • تعداد پردازنده 2x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 500 Mbps

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور فرانسه

 • دیتاسنتر OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  OCVPS-160


 • 160GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • رم اختصاصی 8GB

 • تعداد پردازنده 4x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1 Gbps

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور فرانسه

 • دیتاسنتر OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان