هاست لینوکس پربازدید - شخصی

Plan_1G

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_2G

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_5G

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۴ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان


  Plan_8G

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۸۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۶ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان