هاست لینوکس شخصی

Plan_BL2

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  Plan_BL3

 • حجم دیسک ۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  Plan_BL5

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۱ عدد

 • محل سرورDE


  Plan_BL6

 • حجم دیسک ۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲ عدد

 • محل سرورDE