هاست نامحدود لینوکس

DE-LIN8 38 موجود است

 • حجم دیسک نامحدود

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • نوع دیسک RAID-10

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • افزودن دامنه ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور آلمان

  IR-LIN8 10 موجود است

 • حجم دیسک نامحدود

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • نوع دیسک RAID-10

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • افزودن دامنه ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور ایران

  DE-LIN8+ 77 موجود است

 • حجم دیسک نامحدود

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • میزبانی تعداد سایت نامحدود

 • نوع دیسک RAID-10

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • محل سرور آلمان

  IR-LIN8+ 28 موجود است

 • حجم دیسک نامحدود

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • میزبانی تعداد سایت نامحدود

 • نوع دیسک RAID-10

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • محل سرور ایران