لینوکس ایران- دایرکت ادمین- شرکتی

IR-CL100

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد دیتابیس۱ عدد

  IR-CL250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

  IR-CL500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد دیتابیس۳ عدد