ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,790,000 ریال
1 سال
2,660,000 ریال
1 سال
2,790,000 ریال
1 سال
.net
3,460,000 ریال
1 سال
3,290,000 ریال
1 سال
3,460,000 ریال
1 سال
.org
3,490,000 ریال
1 سال
3,320,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.com
7,970,000 ریال
1 سال
7,580,000 ریال
1 سال
7,970,000 ریال
1 سال
.co
7,970,000 ریال
1 سال
7,580,000 ریال
1 سال
7,970,000 ریال
1 سال
.xyz
3,200,000 ریال
1 سال
3,040,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.me
4,440,000 ریال
1 سال
4,220,000 ریال
1 سال
4,440,000 ریال
1 سال
.dev
4,400,000 ریال
1 سال
4,180,000 ریال
1 سال
4,400,000 ریال
1 سال
.pro
4,900,000 ریال
1 سال
4,660,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.app
5,280,000 ریال
1 سال
5,020,000 ریال
1 سال
5,280,000 ریال
1 سال
.shop
9,560,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,560,000 ریال
1 سال
.market
8,420,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,420,000 ریال
1 سال
.store
15,940,000 ریال
1 سال
15,150,000 ریال
1 سال
15,940,000 ریال
1 سال
.biz
5,020,000 ریال
1 سال
4,770,000 ریال
1 سال
5,020,000 ریال
1 سال
.info
4,750,000 ریال
1 سال
4,520,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.uk
1,960,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,960,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,960,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,960,000 ریال
1 سال
.net.uk
2,090,000 ریال
1 سال
1,990,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
.org.uk
2,090,000 ریال
1 سال
1,990,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
.asia
3,980,000 ریال
1 سال
3,790,000 ریال
1 سال
3,980,000 ریال
1 سال
.mobi
5,780,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,780,000 ریال
1 سال
.news
6,410,000 ریال
1 سال
6,090,000 ریال
1 سال
6,410,000 ریال
1 سال
.site
7,970,000 ریال
1 سال
7,580,000 ریال
1 سال
7,970,000 ریال
1 سال
.tv
9,960,000 ریال
1 سال
9,470,000 ریال
1 سال
9,960,000 ریال
1 سال
.click
2,900,000 ریال
1 سال
2,760,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
.studio
6,410,000 ریال
1 سال
6,090,000 ریال
1 سال
6,410,000 ریال
1 سال
.space
6,250,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
6,250,000 ریال
1 سال
.website
5,980,000 ریال
1 سال
5,690,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
.club
3,670,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
3,670,000 ریال
1 سال
.us
2,590,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
2,590,000 ریال
1 سال
.eu
1,780,000 ریال
1 سال
1,700,000 ریال
1 سال
1,780,000 ریال
1 سال
.de
1,680,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,680,000 ریال
1 سال
.tel
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.name
2,660,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,660,000 ریال
1 سال
.online
9,960,000 ریال
1 سال
9,470,000 ریال
1 سال
9,960,000 ریال
1 سال
.id.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.gov.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.org.ir
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.ایران
120,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.agency
5,610,000 ریال
1 سال
5,330,000 ریال
1 سال
5,610,000 ریال
1 سال
.business
2,230,000 ریال
1 سال
2,120,000 ریال
1 سال
2,230,000 ریال
1 سال
.education
5,610,000 ریال
1 سال
5,330,000 ریال
1 سال
5,610,000 ریال
1 سال
.top
2,780,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
2,780,000 ریال
1 سال
.art
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.tours
14,230,000 ریال
1 سال
13,520,000 ریال
1 سال
14,230,000 ریال
1 سال
.world
8,420,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,420,000 ریال
1 سال
.travel
37,070,000 ریال
1 سال
35,220,000 ریال
1 سال
37,070,000 ریال
1 سال
.at
3,310,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
3,310,000 ریال
1 سال
.ink
7,570,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,570,000 ریال
1 سال
.land
8,620,000 ریال
1 سال
8,190,000 ریال
1 سال
8,620,000 ریال
1 سال
.cafe
8,620,000 ریال
1 سال
8,190,000 ریال
1 سال
8,620,000 ریال
1 سال
.press
19,530,000 ریال
1 سال
18,560,000 ریال
1 سال
19,530,000 ریال
1 سال
.taxi
14,230,000 ریال
1 سال
13,520,000 ریال
1 سال
14,230,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

خرید هاست جدید

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

مشاهده پلن های میزبانی وب

دامنه خود را به وب رمز انتقال دهید

* انتقال دامنه شامل یکسال تمدید خواهد بود*

انتقال دامنه شما به وب رمز

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه ثبت یا تمدید شده نمیشود!