ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,790,000 ریال
1 سال
2,790,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.net
3,390,000 ریال
1 سال
3,230,000 ریال
1 سال
3,390,000 ریال
1 سال
.org
3,420,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
.ir
169,000 ریال
1 سال
169,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.co.com
7,770,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,770,000 ریال
1 سال
.co
7,770,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,770,000 ریال
1 سال
.xyz
3,120,000 ریال
1 سال
2,970,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
.me
5,300,000 ریال
1 سال
5,040,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.dev
4,290,000 ریال
1 سال
4,080,000 ریال
1 سال
4,290,000 ریال
1 سال
.pro
5,200,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
.app
5,150,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
.shop
9,330,000 ریال
1 سال
8,870,000 ریال
1 سال
9,330,000 ریال
1 سال
.market
8,210,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
8,210,000 ریال
1 سال
.store
15,550,000 ریال
1 سال
14,780,000 ریال
1 سال
15,550,000 ریال
1 سال
.biz
4,900,000 ریال
1 سال
4,660,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.info
5,200,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
.uk
2,170,000 ریال
1 سال
2,070,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,170,000 ریال
1 سال
2,070,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
.net.uk
2,170,000 ریال
1 سال
2,070,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
.org.uk
2,170,000 ریال
1 سال
2,070,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
.asia
3,890,000 ریال
1 سال
3,700,000 ریال
1 سال
3,890,000 ریال
1 سال
.mobi
6,190,000 ریال
1 سال
5,890,000 ریال
1 سال
6,190,000 ریال
1 سال
.news
6,260,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
6,260,000 ریال
1 سال
.site
7,770,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,770,000 ریال
1 سال
.top
1,520,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,520,000 ریال
1 سال
.tv
9,720,000 ریال
1 سال
9,240,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
.click
2,830,000 ریال
1 سال
2,690,000 ریال
1 سال
2,830,000 ریال
1 سال
.studio
6,260,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
6,260,000 ریال
1 سال
.space
6,100,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
.website
5,830,000 ریال
1 سال
5,540,000 ریال
1 سال
5,830,000 ریال
1 سال
.club
4,270,000 ریال
1 سال
4,060,000 ریال
1 سال
4,270,000 ریال
1 سال
.us
2,530,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.eu
1,840,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
.de
1,740,000 ریال
1 سال
1,660,000 ریال
1 سال
1,740,000 ریال
1 سال
.tel
3,500,000 ریال
1 سال
3,330,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.name
2,590,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
2,590,000 ریال
1 سال
.online
9,720,000 ریال
1 سال
92,480,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
.id.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.co.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ac.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.sch.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.net.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.gov.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.org.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ایران
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.agency
5,470,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
5,470,000 ریال
1 سال
.business
2,180,000 ریال
1 سال
2,080,000 ریال
1 سال
2,180,000 ریال
1 سال
.education
5,470,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
5,470,000 ریال
1 سال
.art
3,500,000 ریال
1 سال
3,330,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.tours
13,880,000 ریال
1 سال
13,190,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
.world
8,210,000 ریال
1 سال
7,800,000 ریال
1 سال
8,210,000 ریال
1 سال
.travel
36,160,000 ریال
1 سال
34,360,000 ریال
1 سال
36,160,000 ریال
1 سال
.at
3,450,000 ریال
1 سال
3,280,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.ink
7,390,000 ریال
1 سال
7,030,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.land
8,410,000 ریال
1 سال
7,990,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.cafe
8,410,000 ریال
1 سال
7,990,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.press
19,050,000 ریال
1 سال
18,100,000 ریال
1 سال
19,050,000 ریال
1 سال
.taxi
13,880,000 ریال
1 سال
13,190,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
.tech
13,600,000 ریال
1 سال
12,920,000 ریال
1 سال
13,600,000 ریال
1 سال
.restaurant
13,880,000 ریال
1 سال
13,190,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
.academy
8,410,000 ریال
1 سال
7,990,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!