ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
6,770,000 ریال
1 سال
7,040,000 ریال
1 سال
7,410,000 ریال
1 سال
.net
8,140,000 ریال
1 سال
7,740,000 ریال
1 سال
8,140,000 ریال
1 سال
.org
7,420,000 ریال
1 سال
7,050,000 ریال
1 سال
7,420,000 ریال
1 سال
.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.co
18,930,000 ریال
1 سال
17,990,000 ریال
1 سال
18,930,000 ریال
1 سال
.info
15,490,000 ریال
1 سال
14,720,000 ریال
1 سال
15,490,000 ریال
1 سال
.shop
20,300,000 ریال
1 سال
19,290,000 ریال
1 سال
20,300,000 ریال
1 سال
.co.com
16,910,000 ریال
1 سال
16,070,000 ریال
1 سال
16,910,000 ریال
1 سال
.xyz
9,100,000 ریال
1 سال
8,650,000 ریال
1 سال
9,100,000 ریال
1 سال
.biz
11,550,000 ریال
1 سال
10,980,000 ریال
1 سال
11,550,000 ریال
1 سال
.me
11,560,000 ریال
1 سال
10,990,000 ریال
1 سال
11,560,000 ریال
1 سال
.dev
9,340,000 ریال
1 سال
8,880,000 ریال
1 سال
9,340,000 ریال
1 سال
.pro
15,490,000 ریال
1 سال
14,720,000 ریال
1 سال
15,490,000 ریال
1 سال
.app
11,210,000 ریال
1 سال
10,650,000 ریال
1 سال
11,210,000 ریال
1 سال
.market
24,090,000 ریال
1 سال
22,890,000 ریال
1 سال
24,090,000 ریال
1 سال
.store
33,830,000 ریال
1 سال
32,140,000 ریال
1 سال
33,830,000 ریال
1 سال
.uk
4,360,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,360,000 ریال
1 سال
.co.uk
4,360,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,360,000 ریال
1 سال
.net.uk
4,360,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,360,000 ریال
1 سال
.org.uk
4,360,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,360,000 ریال
1 سال
.asia
8,460,000 ریال
1 سال
8,040,000 ریال
1 سال
8,460,000 ریال
1 سال
.mobi
19,470,000 ریال
1 سال
18,500,000 ریال
1 سال
19,470,000 ریال
1 سال
.news
18,070,000 ریال
1 سال
17,170,000 ریال
1 سال
18,070,000 ریال
1 سال
.site
21,510,000 ریال
1 سال
20,440,000 ریال
1 سال
21,510,000 ریال
1 سال
.top
3,370,000 ریال
1 سال
3,210,000 ریال
1 سال
3,370,000 ریال
1 سال
.tv
21,140,000 ریال
1 سال
20,090,000 ریال
1 سال
21,140,000 ریال
1 سال
.click
7,970,000 ریال
1 سال
7,580,000 ریال
1 سال
7,970,000 ریال
1 سال
.studio
20,650,000 ریال
1 سال
19,620,000 ریال
1 سال
20,650,000 ریال
1 سال
.space
17,700,000 ریال
1 سال
16,820,000 ریال
1 سال
17,700,000 ریال
1 سال
.website
17,700,000 ریال
1 سال
16,820,000 ریال
1 سال
17,700,000 ریال
1 سال
.club
10,230,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
10,230,000 ریال
1 سال
.us
5,500,000 ریال
1 سال
5,230,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.eu
3,980,000 ریال
1 سال
3,790,000 ریال
1 سال
3,890,000 ریال
1 سال
.de
3,480,000 ریال
1 سال
3,310,000 ریال
1 سال
2,590,000 ریال
1 سال
.tel
7,610,000 ریال
1 سال
7,230,000 ریال
1 سال
7,610,000 ریال
1 سال
.name
5,640,000 ریال
1 سال
5,360,000 ریال
1 سال
5,640,000 ریال
1 سال
.online
21,140,000 ریال
1 سال
20,090,000 ریال
1 سال
21,140,000 ریال
1 سال
.id.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.co.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.ac.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.sch.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.net.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.gov.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.org.ir
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
677,000 ریال
1 سال
.ایران
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.agency
15,490,000 ریال
1 سال
14,720,000 ریال
1 سال
15,490,000 ریال
1 سال
.business
7,740,000 ریال
1 سال
7,360,000 ریال
1 سال
7,740,000 ریال
1 سال
.education
18,500,000 ریال
1 سال
17,580,000 ریال
1 سال
18,500,000 ریال
1 سال
.art
10,270,000 ریال
1 سال
9,760,000 ریال
1 سال
10,270,000 ریال
1 سال
.tours
35,280,000 ریال
1 سال
33,520,000 ریال
1 سال
35,280,000 ریال
1 سال
.world
21,510,000 ریال
1 سال
20,440,000 ریال
1 سال
21,510,000 ریال
1 سال
.travel
88,750,000 ریال
1 سال
84,320,000 ریال
1 سال
88,750,000 ریال
1 سال
.at
7,970,000 ریال
1 سال
7,580,000 ریال
1 سال
7,970,000 ریال
1 سال
.ink
16,070,000 ریال
1 سال
15,270,000 ریال
1 سال
16,070,000 ریال
1 سال
.land
21,510,000 ریال
1 سال
20,440,000 ریال
1 سال
21,510,000 ریال
1 سال
.cafe
24,090,000 ریال
1 سال
22,890,000 ریال
1 سال
24,090,000 ریال
1 سال
.press
41,440,000 ریال
1 سال
39,370,000 ریال
1 سال
41,440,000 ریال
1 سال
.taxi
36,140,000 ریال
1 سال
34,340,000 ریال
1 سال
36,140,000 ریال
1 سال
.tech
34,420,000 ریال
1 سال
32,700,000 ریال
1 سال
34,420,000 ریال
1 سال
.restaurant
35,280,000 ریال
1 سال
33,520,000 ریال
1 سال
35,280,000 ریال
1 سال
.academy
21,630,000 ریال
1 سال
20,550,000 ریال
1 سال
21,630,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!