ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
5,990,000 ریال
1 سال
5,890,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
.net
7,260,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
7,260,000 ریال
1 سال
.org
6,610,000 ریال
1 سال
6,280,000 ریال
1 سال
6,610,000 ریال
1 سال
.ir
499,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
499,000 ریال
1 سال
.co
16,870,000 ریال
1 سال
16,030,000 ریال
1 سال
16,870,000 ریال
1 سال
.info
11,930,000 ریال
1 سال
11,340,000 ریال
1 سال
11,930,000 ریال
1 سال
.shop
18,090,000 ریال
1 سال
17,190,000 ریال
1 سال
18,090,000 ریال
1 سال
.co.com
15,070,000 ریال
1 سال
14,320,000 ریال
1 سال
15,070,000 ریال
1 سال
.xyz
7,660,000 ریال
1 سال
7,280,000 ریال
1 سال
7,660,000 ریال
1 سال
.biz
10,290,000 ریال
1 سال
9,780,000 ریال
1 سال
10,290,000 ریال
1 سال
.me
9,530,000 ریال
1 سال
9,060,000 ریال
1 سال
9,530,000 ریال
1 سال
.dev
8,320,000 ریال
1 سال
7,910,000 ریال
1 سال
8,320,000 ریال
1 سال
.pro
11,930,000 ریال
1 سال
11,340,000 ریال
1 سال
11,930,000 ریال
1 سال
.app
9,990,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
9,990,000 ریال
1 سال
.market
18,220,000 ریال
1 سال
17,310,000 ریال
1 سال
18,220,000 ریال
1 سال
.store
30,140,000 ریال
1 سال
28,640,000 ریال
1 سال
30,140,000 ریال
1 سال
.uk
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.co.uk
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.net.uk
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.org.uk
3,590,000 ریال
1 سال
3,420,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.asia
7,540,000 ریال
1 سال
7,170,000 ریال
1 سال
7,540,000 ریال
1 سال
.mobi
14,910,000 ریال
1 سال
14,170,000 ریال
1 سال
14,910,000 ریال
1 سال
.news
14,580,000 ریال
1 سال
13,860,000 ریال
1 سال
14,580,000 ریال
1 سال
.site
18,120,000 ریال
1 سال
17,220,000 ریال
1 سال
18,120,000 ریال
1 سال
.top
3,200,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.tv
18,840,000 ریال
1 سال
17,900,000 ریال
1 سال
18,840,000 ریال
1 سال
.click
7,100,000 ریال
1 سال
6,750,000 ریال
1 سال
7,100,000 ریال
1 سال
.studio
14,580,000 ریال
1 سال
13,860,000 ریال
1 سال
14,580,000 ریال
1 سال
.space
14,910,000 ریال
1 سال
14,170,000 ریال
1 سال
14,910,000 ریال
1 سال
.website
14,910,000 ریال
1 سال
14,170,000 ریال
1 سال
14,910,000 ریال
1 سال
.club
8,620,000 ریال
1 سال
8,670,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.us
4,900,000 ریال
1 سال
4,660,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.eu
3,280,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
3,280,000 ریال
1 سال
.de
2,870,000 ریال
1 سال
2,730,000 ریال
1 سال
2,870,000 ریال
1 سال
.tel
6,780,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,780,000 ریال
1 سال
.name
5,020,000 ریال
1 سال
4,770,000 ریال
1 سال
5,020,000 ریال
1 سال
.online
18,840,000 ریال
1 سال
17,900,000 ریال
1 سال
18,840,000 ریال
1 سال
.id.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.co.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.ac.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.sch.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.net.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.gov.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.org.ir
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
444,000 ریال
1 سال
.ایران
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.agency
12,390,000 ریال
1 سال
11,780,000 ریال
1 سال
12,390,000 ریال
1 سال
.business
5,830,000 ریال
1 سال
5,540,000 ریال
1 سال
5,830,000 ریال
1 سال
.education
12,390,000 ریال
1 سال
11,780,000 ریال
1 سال
12,390,000 ریال
1 سال
.art
8,650,000 ریال
1 سال
8,220,000 ریال
1 سال
8,650,000 ریال
1 سال
.tours
27,700,000 ریال
1 سال
26,320,000 ریال
1 سال
27,700,000 ریال
1 سال
.world
16,770,000 ریال
1 سال
15,940,000 ریال
1 سال
16,770,000 ریال
1 سال
.travel
66,890,000 ریال
1 سال
63,550,000 ریال
1 سال
66,890,000 ریال
1 سال
.at
6,580,000 ریال
1 سال
6,260,000 ریال
1 سال
6,580,000 ریال
1 سال
.ink
14,320,000 ریال
1 سال
13,610,000 ریال
1 سال
14,320,000 ریال
1 سال
.land
16,770,000 ریال
1 سال
15,940,000 ریال
1 سال
16,770,000 ریال
1 سال
.cafe
18,220,000 ریال
1 سال
17,310,000 ریال
1 سال
18,220,000 ریال
1 سال
.press
36,920,000 ریال
1 سال
35,080,000 ریال
1 سال
36,920,000 ریال
1 سال
.taxi
27,700,000 ریال
1 سال
26,320,000 ریال
1 سال
27,700,000 ریال
1 سال
.tech
28,990,000 ریال
1 سال
27,550,000 ریال
1 سال
28,990,000 ریال
1 سال
.restaurant
27,700,000 ریال
1 سال
26,320,000 ریال
1 سال
27,700,000 ریال
1 سال
.academy
18,220,000 ریال
1 سال
17,310,000 ریال
1 سال
18,220,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!