ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
3,190,000 ریال
1 سال
3,260,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.net
3,880,000 ریال
1 سال
3,690,000 ریال
1 سال
3,880,000 ریال
1 سال
.org
3,910,000 ریال
1 سال
3,720,000 ریال
1 سال
3,910,000 ریال
1 سال
.ir
169,000 ریال
1 سال
169,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.co.com
8,890,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.co
9,950,000 ریال
1 سال
9,460,000 ریال
1 سال
9,950,000 ریال
1 سال
.xyz
4,250,000 ریال
1 سال
4,040,000 ریال
1 سال
4,250,000 ریال
1 سال
.me
5,260,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,260,000 ریال
1 سال
.dev
4,910,000 ریال
1 سال
4,670,000 ریال
1 سال
4,910,000 ریال
1 سال
.pro
6,710,000 ریال
1 سال
6,380,000 ریال
1 سال
6,710,000 ریال
1 سال
.app
5,890,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
5,890,000 ریال
1 سال
.shop
10,670,000 ریال
1 سال
10,140,000 ریال
1 سال
10,670,000 ریال
1 سال
.market
9,390,000 ریال
1 سال
8,930,000 ریال
1 سال
9,390,000 ریال
1 سال
.store
17,780,000 ریال
1 سال
16,900,000 ریال
1 سال
17,780,000 ریال
1 سال
.biz
6,070,000 ریال
1 سال
5,770,000 ریال
1 سال
6,070,000 ریال
1 سال
.info
6,710,000 ریال
1 سال
6,380,000 ریال
1 سال
6,710,000 ریال
1 سال
.uk
2,190,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,190,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
.net.uk
2,190,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
.org.uk
2,190,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
.asia
4,440,000 ریال
1 سال
4,220,000 ریال
1 سال
4,440,000 ریال
1 سال
.mobi
8,000,000 ریال
1 سال
7,600,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
.news
7,960,000 ریال
1 سال
7,570,000 ریال
1 سال
7,960,000 ریال
1 سال
.site
8,890,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.top
2,000,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.tv
11,110,000 ریال
1 سال
10,560,000 ریال
1 سال
11,110,000 ریال
1 سال
.click
4,190,000 ریال
1 سال
3,990,000 ریال
1 سال
4,190,000 ریال
1 سال
.studio
7,960,000 ریال
1 سال
7,570,000 ریال
1 سال
7,960,000 ریال
1 سال
.space
6,980,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
6,980,000 ریال
1 سال
.website
6,670,000 ریال
1 سال
6,340,000 ریال
1 سال
6,670,000 ریال
1 سال
.club
5,380,000 ریال
1 سال
5,120,000 ریال
1 سال
5,380,000 ریال
1 سال
.us
2,890,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,890,000 ریال
1 سال
.eu
1,830,000 ریال
1 سال
1,740,000 ریال
1 سال
1,830,000 ریال
1 سال
.de
1,730,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,730,000 ریال
1 سال
.tel
4,000,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.name
2,960,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
2,960,000 ریال
1 سال
.online
11,110,000 ریال
1 سال
10,560,000 ریال
1 سال
11,110,000 ریال
1 سال
.id.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.co.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ac.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.sch.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.net.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.gov.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.org.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ایران
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.agency
7,050,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
7,050,000 ریال
1 سال
.business
3,180,000 ریال
1 سال
3,030,000 ریال
1 سال
3,180,000 ریال
1 سال
.education
7,050,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
7,050,000 ریال
1 سال
.art
4,000,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.tours
15,870,000 ریال
1 سال
15,080,000 ریال
1 سال
15,870,000 ریال
1 سال
.world
9,390,000 ریال
1 سال
8,930,000 ریال
1 سال
9,390,000 ریال
1 سال
.travel
41,340,000 ریال
1 سال
39,280,000 ریال
1 سال
41,340,000 ریال
1 سال
.at
3,430,000 ریال
1 سال
3,260,000 ریال
1 سال
3,430,000 ریال
1 سال
.ink
8,450,000 ریال
1 سال
8,030,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
.land
9,610,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,610,000 ریال
1 سال
.cafe
9,610,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,610,000 ریال
1 سال
.press
2,178,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
21,780,000 ریال
1 سال
.taxi
15,870,000 ریال
1 سال
15,080,000 ریال
1 سال
15,870,000 ریال
1 سال
.tech
15,560,000 ریال
1 سال
14,790,000 ریال
1 سال
15,560,000 ریال
1 سال
.restaurant
15,870,000 ریال
1 سال
15,080,000 ریال
1 سال
15,870,000 ریال
1 سال
.academy
9,610,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,610,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!