ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
7,110,000 ریال
1 سال
7,670,000 ریال
1 سال
8,070,000 ریال
1 سال
.net
8,870,000 ریال
1 سال
8,430,000 ریال
1 سال
8,870,000 ریال
1 سال
.org
8,090,000 ریال
1 سال
7,690,000 ریال
1 سال
8,090,000 ریال
1 سال
.ir
640,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
640,000 ریال
1 سال
.co
20,620,000 ریال
1 سال
19,590,000 ریال
1 سال
20,620,000 ریال
1 سال
.info
16,870,000 ریال
1 سال
16,030,000 ریال
1 سال
16,870,000 ریال
1 سال
.shop
22,110,000 ریال
1 سال
21,010,000 ریال
1 سال
22,110,000 ریال
1 سال
.co.com
18,430,000 ریال
1 سال
17,510,000 ریال
1 سال
18,430,000 ریال
1 سال
.xyz
9,910,000 ریال
1 سال
9,420,000 ریال
1 سال
9,910,000 ریال
1 سال
.biz
12,580,000 ریال
1 سال
11,960,000 ریال
1 سال
12,580,000 ریال
1 سال
.me
12,600,000 ریال
1 سال
11,970,000 ریال
1 سال
12,600,000 ریال
1 سال
.dev
10,180,000 ریال
1 سال
9,680,000 ریال
1 سال
10,180,000 ریال
1 سال
.pro
16,870,000 ریال
1 سال
16,030,000 ریال
1 سال
16,870,000 ریال
1 سال
.app
12,210,000 ریال
1 سال
11,600,000 ریال
1 سال
12,210,000 ریال
1 سال
.market
26,250,000 ریال
1 سال
24,940,000 ریال
1 سال
26,250,000 ریال
1 سال
.store
36,860,000 ریال
1 سال
35,020,000 ریال
1 سال
36,860,000 ریال
1 سال
.uk
4,750,000 ریال
1 سال
4,520,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.co.uk
4,750,000 ریال
1 سال
4,520,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.net.uk
4,750,000 ریال
1 سال
4,520,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.org.uk
4,750,000 ریال
1 سال
4,520,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.asia
9,210,000 ریال
1 سال
8,750,000 ریال
1 سال
9,210,000 ریال
1 سال
.mobi
21,210,000 ریال
1 سال
20,150,000 ریال
1 سال
21,210,000 ریال
1 سال
.news
19,690,000 ریال
1 سال
18,710,000 ریال
1 سال
19,690,000 ریال
1 سال
.site
23,440,000 ریال
1 سال
22,270,000 ریال
1 سال
23,440,000 ریال
1 سال
.top
3,670,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
3,670,000 ریال
1 سال
.tv
23,030,000 ریال
1 سال
21,880,000 ریال
1 سال
23,030,000 ریال
1 سال
.click
8,680,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,680,000 ریال
1 سال
.studio
22,500,000 ریال
1 سال
21,380,000 ریال
1 سال
22,500,000 ریال
1 سال
.space
19,280,000 ریال
1 سال
18,320,000 ریال
1 سال
19,280,000 ریال
1 سال
.website
19,280,000 ریال
1 سال
18,320,000 ریال
1 سال
19,280,000 ریال
1 سال
.club
11,150,000 ریال
1 سال
10,600,000 ریال
1 سال
11,150,000 ریال
1 سال
.us
5,990,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
5,990,000 ریال
1 سال
.eu
4,340,000 ریال
1 سال
4,130,000 ریال
1 سال
4,240,000 ریال
1 سال
.de
3,790,000 ریال
1 سال
3,610,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
.tel
8,290,000 ریال
1 سال
7,880,000 ریال
1 سال
8,290,000 ریال
1 سال
.name
6,140,000 ریال
1 سال
5,840,000 ریال
1 سال
6,140,000 ریال
1 سال
.online
23,030,000 ریال
1 سال
21,880,000 ریال
1 سال
23,030,000 ریال
1 سال
.id.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.co.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.ac.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.sch.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.net.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.gov.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.org.ir
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.ایران
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.agency
16,870,000 ریال
1 سال
16,030,000 ریال
1 سال
16,870,000 ریال
1 سال
.business
8,440,000 ریال
1 سال
8,020,000 ریال
1 سال
8,440,000 ریال
1 سال
.education
20,160,000 ریال
1 سال
19,160,000 ریال
1 سال
20,160,000 ریال
1 سال
.art
11,190,000 ریال
1 سال
10,640,000 ریال
1 سال
11,190,000 ریال
1 سال
.tours
38,440,000 ریال
1 سال
36,520,000 ریال
1 سال
38,440,000 ریال
1 سال
.world
23,440,000 ریال
1 سال
22,270,000 ریال
1 سال
23,440,000 ریال
1 سال
.travel
96,690,000 ریال
1 سال
91,860,000 ریال
1 سال
96,690,000 ریال
1 سال
.at
8,690,000 ریال
1 سال
8,260,000 ریال
1 سال
8,690,000 ریال
1 سال
.ink
17,510,000 ریال
1 سال
16,640,000 ریال
1 سال
17,510,000 ریال
1 سال
.land
23,440,000 ریال
1 سال
22,270,000 ریال
1 سال
23,440,000 ریال
1 سال
.cafe
26,250,000 ریال
1 سال
24,940,000 ریال
1 سال
26,250,000 ریال
1 سال
.press
45,150,000 ریال
1 سال
42,900,000 ریال
1 سال
45,150,000 ریال
1 سال
.taxi
39,370,000 ریال
1 سال
37,410,000 ریال
1 سال
39,370,000 ریال
1 سال
.tech
37,500,000 ریال
1 سال
35,630,000 ریال
1 سال
37,500,000 ریال
1 سال
.restaurant
38,440,000 ریال
1 سال
36,520,000 ریال
1 سال
38,440,000 ریال
1 سال
.academy
23,570,000 ریال
1 سال
22,400,000 ریال
1 سال
23,570,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!