ثبت دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

انواع پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
4,390,000 ریال
1 سال
4,290,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.net
9,690,000 ریال
1 سال
9,210,000 ریال
1 سال
9,690,000 ریال
1 سال
.org
5,300,000 ریال
1 سال
5,040,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.ir
249,000 ریال
1 سال
219,000 ریال
1 سال
290,000 ریال
1 سال
.co
13,880,000 ریال
1 سال
13,190,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
.info
9,370,000 ریال
1 سال
8,910,000 ریال
1 سال
9,370,000 ریال
1 سال
.shop
14,880,000 ریال
1 سال
14,140,000 ریال
1 سال
14,880,000 ریال
1 سال
.co.com
12,400,000 ریال
1 سال
11,780,000 ریال
1 سال
12,400,000 ریال
1 سال
.xyz
5,940,000 ریال
1 سال
5,650,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
.biz
8,460,000 ریال
1 سال
8,040,000 ریال
1 سال
8,460,000 ریال
1 سال
.me
7,340,000 ریال
1 سال
6,980,000 ریال
1 سال
7,340,000 ریال
1 سال
.dev
6,850,000 ریال
1 سال
6,510,000 ریال
1 سال
6,850,000 ریال
1 سال
.pro
9,370,000 ریال
1 سال
8,910,000 ریال
1 سال
9,370,000 ریال
1 سال
.app
8,220,000 ریال
1 سال
7,810,000 ریال
1 سال
8,220,000 ریال
1 سال
.market
13,100,000 ریال
1 سال
12,450,000 ریال
1 سال
13,100,000 ریال
1 سال
.store
24,800,000 ریال
1 سال
23,560,000 ریال
1 سال
24,800,000 ریال
1 سال
.uk
3,060,000 ریال
1 سال
2,910,000 ریال
1 سال
3,060,000 ریال
1 سال
.co.uk
3,060,000 ریال
1 سال
2,910,000 ریال
1 سال
3,060,000 ریال
1 سال
.net.uk
3,060,000 ریال
1 سال
2,910,000 ریال
1 سال
3,060,000 ریال
1 سال
.org.uk
3,060,000 ریال
1 سال
2,910,000 ریال
1 سال
3,060,000 ریال
1 سال
.asia
6,200,000 ریال
1 سال
5,890,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
.mobi
11,160,000 ریال
1 سال
10,610,000 ریال
1 سال
11,160,000 ریال
1 سال
.news
11,100,000 ریال
1 سال
10,550,000 ریال
1 سال
11,100,000 ریال
1 سال
.site
12,400,000 ریال
1 سال
11,780,000 ریال
1 سال
12,400,000 ریال
1 سال
.top
3,200,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.tv
15,500,000 ریال
1 سال
14,730,000 ریال
1 سال
15,500,000 ریال
1 سال
.click
5,840,000 ریال
1 سال
5,550,000 ریال
1 سال
5,840,000 ریال
1 سال
.studio
11,100,000 ریال
1 سال
10,550,000 ریال
1 سال
11,100,000 ریال
1 سال
.space
9,730,000 ریال
1 سال
9,250,000 ریال
1 سال
9,730,000 ریال
1 سال
.website
9,300,000 ریال
1 سال
8,840,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
.club
7,500,000 ریال
1 سال
7,130,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
.us
4,030,000 ریال
1 سال
3,830,000 ریال
1 سال
4,030,000 ریال
1 سال
.eu
2,550,000 ریال
1 سال
2,430,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.de
2,410,000 ریال
1 سال
2,290,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.tel
5,580,000 ریال
1 سال
5,310,000 ریال
1 سال
5,580,000 ریال
1 سال
.name
4,130,000 ریال
1 سال
3,930,000 ریال
1 سال
4,130,000 ریال
1 سال
.online
15,500,000 ریال
1 سال
14,730,000 ریال
1 سال
15,500,000 ریال
1 سال
.id.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.co.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ac.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.sch.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.net.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.gov.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.org.ir
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.ایران
250,000 ریال
1 سال
190,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.agency
9,830,000 ریال
1 سال
9,340,000 ریال
1 سال
9,830,000 ریال
1 سال
.business
4,440,000 ریال
1 سال
4,220,000 ریال
1 سال
4,440,000 ریال
1 سال
.education
9,830,000 ریال
1 سال
9,340,000 ریال
1 سال
9,830,000 ریال
1 سال
.art
5,580,000 ریال
1 سال
5,310,000 ریال
1 سال
5,580,000 ریال
1 سال
.tours
22,140,000 ریال
1 سال
21,040,000 ریال
1 سال
22,140,000 ریال
1 سال
.world
13,100,000 ریال
1 سال
12,450,000 ریال
1 سال
13,100,000 ریال
1 سال
.travel
57,670,000 ریال
1 سال
54,790,000 ریال
1 سال
57,670,000 ریال
1 سال
.at
4,780,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
4,780,000 ریال
1 سال
.ink
11,780,000 ریال
1 سال
11,200,000 ریال
1 سال
11,780,000 ریال
1 سال
.land
13,410,000 ریال
1 سال
12,740,000 ریال
1 سال
13,410,000 ریال
1 سال
.cafe
13,410,000 ریال
1 سال
12,740,000 ریال
1 سال
13,410,000 ریال
1 سال
.press
30,380,000 ریال
1 سال
28,870,000 ریال
1 سال
30,380,000 ریال
1 سال
.taxi
22,140,000 ریال
1 سال
21,040,000 ریال
1 سال
22,140,000 ریال
1 سال
.tech
21,700,000 ریال
1 سال
20,620,000 ریال
1 سال
21,700,000 ریال
1 سال
.restaurant
22,140,000 ریال
1 سال
21,040,000 ریال
1 سال
22,140,000 ریال
1 سال
.academy
13,410,000 ریال
1 سال
12,740,000 ریال
1 سال
13,410,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!