هاست لینوکس ایران - شخصی

LX250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  LX750

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  LX1000

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲ عدد