هاست بکاپ فرانسه

انتخاب و خرید خدمات جدید

BAK25

 • ۲۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP ۱۰

 • دسترسی شل دارد


  BAK50

 • ۵۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد

  BAK100

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد

  BAK200

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد