لینوکس دایرکت ادمین - شخصی

DA-BL2

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۵ عدد

 • دیتابیس MySql۲ عدد

 • کاربر FTP ۲ عدد

 • ساب دومین ۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  DA-BL3

 • حجم دیسک ۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۶ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۱۰ عدد

 • دیتابیس MySql۵ عدد

 • کاربر FTP ۱۰ عدد

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  DA-BL5

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۴ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۱۵ عدد

 • دیتابیس MySql۱۰ عدد

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  DA-BL6

 • حجم دیسک ۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۸ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql۱۵ عدد

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • مدیریت DNS دارد