کسب درآمد با ارائه سرویس‌های با کیفیت نمایندگی وردپرس ایران

بالاترین سرعت دسترسی با سرورهای HP و دیسک NVMe بر روی شبکه فیبر نوری دیتاسنتر در ایران

انتخاب و خرید خدمات جدید

IR-WLR5

 • ۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • نوع دیسک NVMe

 • تعداد اکانت ۵ عدد

 • Oversell نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel

 • SSL رایگان نامحدود

 • تعداد FTP نامحدود

 • تعداد MySQL نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • انتقال به وب‌رمز رایگان

  IR-WLR10

 • ۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • نوع دیسک NVMe

 • تعداد اکانت ۱۰ عدد

 • Oversell نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel

 • SSL رایگان نامحدود

 • تعداد FTP نامحدود

 • تعداد MySQL نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • انتقال به وب‌رمز رایگان

  IR-WLR20

 • ۲۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • نوع دیسک NVMe

 • تعداد اکانت ۱۵ عدد

 • Oversell نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel

 • SSL رایگان نامحدود

 • تعداد FTP نامحدود

 • تعداد MySQL نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • انتقال به وب‌رمز رایگان

  IR-WLR40

 • ۴۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه نامحدود

 • نوع دیسک NVMe

 • تعداد اکانت ۲۵ عدد

 • Oversell نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel

 • SSL رایگان نامحدود

 • تعداد FTP نامحدود

 • تعداد MySQL نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • انتقال به وب‌رمز رایگان