مناسب سایت های وردپرسی مهم و کسب و کارهای بزرگ

Plan-WP8

 • 8GB

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۱ سایت

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مانیتورینگ رایگان ۱ سایت

 • سرور میزبانی VIP

 • محل دیتاسنتر آلمان

  Plan-WP16

 • 16GB

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۲ سایت

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مانیتورینگ رایگان ۲ سایت

 • سرور میزبانی VIP

 • محل دیتاسنتر آلمان

  Plan-WP32

 • 32GB

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۳ سایت

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مانیتورینگ رایگان ۳ سایت

 • سرور میزبانی VIP

 • محل دیتاسنتر آلمان

  Plan-WP64

 • 64GB

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهیانه نامحدود

 • وب سرور LiteSpeed

 • کنترل پنل cPanel

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • قابلیت میزبانی ۴ سایت

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مانیتورینگ رایگان ۴ سایت

 • سرور میزبانی VIP

 • محل دیتاسنتر آلمان