سرور مجازی کلود آلمان

انتخاب و خرید خدمات جدید

HCVPS-12


 • 20GB MVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه 20TB

 • رم اختصاصی 2GB

 • تعداد پردازنده 1x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور آلمان / فنلاند

 • دیتاسنتر Hetzner

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  HCVPS-24


 • 40GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه 20TB

 • رم اختصاصی 4GB

 • تعداد پردازنده 2x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور آلمان / فنلاند

 • دیتاسنتر Hetzner

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  HCVPS-34


 • 80GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه 20TB

 • رم اختصاصی 4GB

 • تعداد پردازنده 3x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور آلمان / فنلاند / آمریکا

 • دیتاسنتر Hetzner

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  HCVPS-48


 • 160GB NVMe

 • هارد پرسرعت NVMe Cluster

 • ترافیک ماهانه 20TB

 • رم اختصاصی 8GB

 • تعداد پردازنده 4x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز OpenStack

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور آلمان / فنلاند / آمریکا

 • دیتاسنتر Hetzner

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان