سرور مجازی با سرپرستی

VPS 25G

 • حجم دیسک25GB

 • رم اختصاصی1GB

 • رم مجازی2GB

 • تعداد پردازنده2x ~3GHz

 • پهنای باند500GB

 • تعداد آی پی1 Dedicated

  Începănd de la
  1,250,000 ریال
  Lunar
  1,000,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VPS 50G

 • حجم دیسک50GB

 • رم اختصاصی2GB

 • رم مجازی3GB

 • تعداد پردازنده2x ~3GHz

 • پهنای باند1000GB

 • تعداد آی پی1 Dedicated

  Începănd de la
  1,880,000 ریال
  Lunar
  1,000,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VPS 75G

 • حجم دیسک75GB

 • رم اختصاصی3GB

 • رم مجازی4GB

 • تعداد پردازنده4x ~3GHz

 • پهنای باند1500GB

 • تعداد آی پی1 Dedicated

  Începănd de la
  2,500,000 ریال
  Lunar
  1,000,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VPS 100G

 • حجم دیسک100GB

 • رم اختصاصی4GB

 • رم مجازی6GB

 • تعداد پردازنده4x ~3GHz

 • پهنای باند2000GB

 • تعداد آی پی1 Dedicated

  Începănd de la
  3,150,000 ریال
  Lunar
  1,000,000 Taxe de instalare
  Comandă acum