سرور مجازی با سرپرستی

انتخاب و خرید خدمات جدید

VPS 25G


 • 25GB

 • هارد پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 250GB

 • رم اختصاصی 1GB

 • تعداد پردازنده 1x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز KVM

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Vanaf
  1,550,000 ریال
  Maandelijks
  250,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  VPS 50G


 • 50GB

 • هارد پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 500GB

 • رم اختصاصی 2GB

 • تعداد پردازنده 2x ~2GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز KVM

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Vanaf
  2,350,000 ریال
  Maandelijks
  250,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  VPS 75G


 • 75GB

 • هارد پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 750GB

 • رم اختصاصی 3GB

 • تعداد پردازنده 3x ~2.4GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز KVM

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Vanaf
  3,450,000 ریال
  Maandelijks
  250,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  VPS 100G


 • 100GB

 • هارد پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 1000GB

 • رم اختصاصی 4GB

 • تعداد پردازنده 4x ~2.4GHz

 • IP اختصاصی 1 عدد

 • DNS اختصاصی رایگان

 • مجازی ساز KVM

 • منابع اختصاصی Kernel, CPU, RAM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Vanaf
  4,250,000 ریال
  Maandelijks
  250,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen