مناسب برای کسب و کارهای حرفه‌ای و سایت‌های در حال توسعه

٪۵۰ تخفیف برای دوره اول سفارش هاست پایتون. کد تخفیف: PY50H

DevOps-1

 • 1GB

 • Disk Type NVMe

 • cPanel

 • Bandwidth 20 GB

 • Server LiteSpeed

 • Python 2 yes

 • Python 3 yes

 • Node.js yes

 • MySQL 2 DBs

 • PostgreSQL 1 DBs

 • SSH Access yes

 • GIT Access yes

 • Location Germany

  DevOps-2

 • 2GB

 • Disk Type NVMe

 • cPanel

 • Bandwidth 20 GB

 • Server LiteSpeed

 • Python 2 yes

 • Python 3 yes

 • Node.js yes

 • MySQL 4 DBs

 • PostgreSQL 2 DBs

 • SSH Access yes

 • GIT Access yes

 • Location Germany

  DevOps-5

 • 5GB

 • Disk Type NVMe

 • cPanel

 • Bandwidth 100 GB

 • Server LiteSpeed

 • Python 2 yes

 • Python 3 yes

 • Node.js yes

 • MySQL 6 DBs

 • PostgreSQL 4 DBs

 • SSH Access yes

 • GIT Access yes

 • Custom DNS yes

 • Location Germany

  DevOps-10

 • 10GB

 • Disk Type NVMe

 • cPanel

 • Bandwidth 200 GB

 • Server LiteSpeed

 • Python 2 yes

 • Python 3 yes

 • Node.js yes

 • MySQL 8 DBs

 • PostgreSQL 6 DBs

 • SSH Access yes

 • GIT Access yes

 • Custom DNS yes

 • Location Germany