مناسب سایت های متوسط رو به رشد و نیازمند فضای بدون محدودیت

میزبانی با سرورهای قدرتمند HP در ایران و آلمان با دیسک نامحدود و تکنولوژی RAID

انتخاب و خرید خدمات جدید

DE-LIN8 121 זמינים

  • نامحدود

  • نوع دیسک RAID-10

  • ترنسفر ماهیانه نامحدود

  • کنترل پنل cPanel

  • میزبانی تنها ۱ سایت

  • وب سرور LiteSpeed

  • دامنه رایگان .IR

  • تعداد دیتابیس نامحدود

  • پارک و ساب دامین نامحدود

  • تهیه بکاپ هفتگی

  • محل سرور آلمان

    IR-LIN8 55 זמינים

  • نامحدود

  • نوع دیسک RAID-10

  • ترنسفر ماهیانه نامحدود

  • کنترل پنل cPanel

  • میزبانی تنها ۱ سایت

  • وب سرور LiteSpeed

  • دامنه رایگان .IR

  • تعداد دیتابیس نامحدود

  • پارک و ساب دامین نامحدود

  • تهیه بکاپ هفتگی

  • محل سرور ایران

    DE-LIN8+ 71 זמינים

  • نامحدود

  • ترنسفر ماهیانه نامحدود

  • کنترل پنل cPanel

  • میزبانی تعداد سایت نامحدود

  • نوع دیسک RAID-10

  • وب سرور LiteSpeed

  • دامنه رایگان .IR

  • SSL رایگان دارد

  • تعداد دیتابیس نامحدود

  • پارک و ساب دامین نامحدود

  • تهیه بکاپ هفتگی

  • محل سرور آلمان

    IR-LIN8+ 46 זמינים

  • نامحدود

  • ترنسفر ماهیانه نامحدود

  • کنترل پنل cPanel

  • میزبانی تعداد سایت نامحدود

  • نوع دیسک RAID-10

  • وب سرور LiteSpeed

  • دامنه رایگان .IR

  • SSL رایگان دارد

  • تعداد دیتابیس نامحدود

  • پارک و ساب دامین نامحدود

  • تهیه بکاپ هفتگی

  • محل سرور ایران