هاست لینوکس ایران - شخصی

LX250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Alustades
  559,000 ریال
  Kord poole aasta jooksul
  50,000 Häälestamise tasu
  Telli kohe
  LX500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  Alustades
  430,000 ریال
  Kord kvartalis
  100,000 Häälestamise tasu
  Telli kohe
  LX750

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  Alustades
  570,000 ریال
  Kord kvartalis
  100,000 Häälestamise tasu
  Telli kohe
  LX1000

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲ عدد

  Alustades
  670,000 ریال
  Kord kvartalis
  100,000 Häälestamise tasu
  Telli kohe