هاست لینوکس معمولی

Plan_BL2

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 100 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپهفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرورDE

  Desde
  440,000 ریال
  Semi-Anual
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  Plan_BL3

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 250 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپهفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرورDE

  Desde
  640,000 ریال
  Semi-Anual
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  Plan_BL5

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 500 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپهفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرورDE

  Desde
  940,000 ریال
  Semi-Anual
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  Plan_BL6

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 1000 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپهفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرورDE

  Desde
  1,440,000 ریال
  Semi-Anual
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora