هاست لینوکس معمولی

Plan_BL2

 • حجم دیسک 100 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • دامنه رایگان .IR

 • کنترل پنل cPanel

 • وب سرور LiteSpeed

 • نوع دیسک RAID-10

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور آلمان

  A partir de
  490,000 ریال
  Semestral
  50,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Plan_BL3

 • حجم دیسک 250 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • دامنه رایگان .IR

 • کنترل پنل cPanel

 • وب سرور LiteSpeed

 • نوع دیسک RAID-10

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور آلمان

  A partir de
  740,000 ریال
  Semestral
  50,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Plan_BL5

 • حجم دیسک 500 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • دامنه رایگان .IR

 • کنترل پنل cPanel

 • وب سرور LiteSpeed

 • نوع دیسک RAID-10

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور آلمان

  A partir de
  1,190,000 ریال
  Semestral
  50,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Plan_BL6

 • حجم دیسک 1000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • دامنه رایگان .IR

 • کنترل پنل cPanel

 • وب سرور LiteSpeed

 • نوع دیسک RAID-10

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ هفتگی

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

 • محل سرور آلمان

  A partir de
  1,890,000 ریال
  Semestral
  50,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora