هاست لینوکس معمولی

Plan_BL2

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  S početkom od
  440,000 ریال
  Polu-godišnje
  50,000 Naknada za postavljanje
  Naruči
  Plan_BL3

 • حجم دیسک ۲۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  S početkom od
  640,000 ریال
  Polu-godišnje
  50,000 Naknada za postavljanje
  Naruči
  Plan_BL5

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۱ عدد

 • محل سرورDE


  S početkom od
  940,000 ریال
  Polu-godišnje
  50,000 Naknada za postavljanje
  Naruči
  Plan_BL6

 • حجم دیسک ۱۰۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲ عدد

 • محل سرورDE

  S početkom od
  1,440,000 ریال
  Polu-godišnje
  50,000 Naknada za postavljanje
  Naruči