هاست لینوکس حرفه ای - تجاری

Pro-2G

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Pro-3G

 • حجم دیسک۳ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۶ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان


  Pro-4G

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۷ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Pro-5G

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان