هاست بکاپ - اروپا

BAK25

 • ۲۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • دسترسی شل دارد


  550,000 ریال
  Mensual
  100,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara
  BAK50

 • ۵۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد

  900,000 ریال
  Mensual
  100,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara
  BAK100

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد

  1,300,000 ریال
  Mensual
  100,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara
  BAK200

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۰۰۰ گیگابایت

 • کنترل پنل DirectAdmin

 • وب سرور NginX

 • امنیت داده Raid

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد اکانت FTP نامحدود

 • دسترسی شل دارد

  1,950,000 ریال
  Mensual
  100,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara