هاست وردپرس فارسی

Plan-WP500

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد

  Sadece..
  1,190,000 ریال
  6 Aylık
  50,000 Kurulum Ücreti
  Satın Al
  Plan-WP1

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک یک گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد


  Sadece..
  1,610,000 ریال
  6 Aylık
  50,000 Kurulum Ücreti
  Satın Al
  Plan-WP2

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک دو گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۴ عدد

  Sadece..
  2,390,000 ریال
  6 Aylık
  50,000 Kurulum Ücreti
  Satın Al
  Plan-WP4

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک چهار گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۶ عدد

  Sadece..
  2,990,000 ریال
  6 Aylık
  50,000 Kurulum Ücreti
  Satın Al