هاست وردپرس فارسی

Plan-WP500

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد

  Starting from
  1,190,000 ریال
  半年繳
  50,000 設定費
  立即購買
  Plan-WP1

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک یک گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۳ عدد


  Starting from
  1,640,000 ریال
  半年繳
  50,000 設定費
  立即購買
  Plan-WP2

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک دو گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۴ عدد

  Plan-WP4

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • حجم دیسک چهار گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب وردپرس رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۶ عدد