هاست لینوکس پربازدید - شخصی

Plan_1G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Plan_2G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Plan_5G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان