هاست لینوکس پربازدید

Plan_1G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان

  Plan_2G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان

  Plan_5G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان


  Plan_10G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان

  Plan_15G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۱۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد MySQL۱۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان


  Plan_25G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD/SAS/NVMe

 • حجم دیسک۲۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۳۵/۰۰۰ تومان