هاستینگ لینوکس سازمانی

Plan_AL2

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 2 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

  À partir de
  2,690,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_AL4

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 4 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

  À partir de
  4,290,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_AL8

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 8 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

  À partir de
  6,890,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_AL12

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک 12 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده ۳۵ هزارتومان

  À partir de
  11,040,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander