1400/06/13


همراهان همیشگی وب‌رمز

به اطلاع می‌رساند، با توجه به افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه های جاری و بهره‌ وری شرکت در سال ۱۴۰۰ و با نظر به عدم افزایش قیمت خدمات وب‌رمز طی یکسال گذشته، ناگزیر به افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه قیمت های خدمات میزبانی می‌باشیم که البته از دوره بعدی در صورتحساب‌های تمدید محاسبه خواهد شد. 

 Saturday, September 4, 2021

« برگشت