راهنمای ساخت CSR در Exchange 2007 با استفاده از Power Shell

۱. ابتدا باید وارد Exchange Managment Shell شوید. از طریق مسیر زیر:

Start > All Programs > Microsoft Management Server 2007 > Exchange Management Shell

۲. دستور New-ExchangeCertificate را وارد کنید تا اسکریپت صدور CSR اجرا شود.

۳. اطلاعات درخواست شده را به صوزت زیر پر کنید:

 Country: نام کشور به صورت دو حرفی. مثلا IR یا US. (نکته: نام کشور را فقط در صورتی که دامنه ir می باشد ایران وارد کنید. در غیر این صورت نام کشور دیگری را وارد کنید.)

State:  نام استان

Locality: نام شهر

Organization name: نام کامل سازمان

Organization Unit name: نام واحد سازمانی مثلا IT

Common name: نام دامنه. (بدون www,) مثلا webramz.com

نکته: در صورتی که گواهینامه Wildcard می باشد. باید نام دامنه را با ستاره در اول آن وارد کنید. مثلا به صورت زیر:

*.webramz.com

keysize: روی 2048 بیت تنظیم کنید.

Path: مسیری است که فایل CSR روی سرور شما ذخیره می شود.

PrivateKeyExportable: قابلیت بک آپ گرفتن از Private Key را مشخص می کند. در صورنی که مایلید گواهینامه را روی سرور دیگری نیز نصب کنید می تواند مفید باشد.

به عنوان مثال می توانید دستور را به صورت زیر وارد کنید:

 

New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName “c=US, s=California, l=Los Angeles o=webramz, ou=IT, cn=webramz.com” -KeySize 2048 -privatekeyexportable $true -Path C:CSRexample.req

پس از وارد کردن دستور، فایل CSR ایجاد شده و در مسیر ذکر شده ذخیره می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

رتبه: 4.9 از 748 رأی
 پرینت این مقاله

مطالب مرتبط:

راهنمای ساخت CSR در کنترل پنل cPanel

ایجاد CSR مخفف واژه Certificate Signing Request یکی از اولین مراحل جهت دریافت گواهینامه پس از...

راهنمای ساخت CSR در کنترل پنل DirectAdmin

ایجاد CSR مخفف واژه Certificate Signing Request یکی از اولین مراحل جهت دریافت گواهینامه پس از...

راهنمای ساخت CSR در Microsoft IIS7

ایجاد CSR مخفف واژه Certificate Signing Request یکی از اولین مراحل جهت دریافت گواهینامه پس از...

نحوه ساخت CSR در کنترل پنل Plesk

  ایجاد CSR مخفف واژه Certificate Signing Request یکی از اولین مراحل جهت دریافت گواهینامه پس از...

راهنمای ساخت CSR در وب سرور Apache/NGINX با استفاده از OpenSSL

ایجاد CSR مخفف واژه Certificate Signing Request یکی از اولین مراحل جهت دریافت گواهینامه پس از...