Viewing articles tagged 'nginx'

 نحوه نصب گواهینامه SSL در وب سرور NGINX

پس از خرید SSL برای نصب آن روی وب سرور انجین ایکس:   ۱.  ابتدا از طریق SSH به سرور متصل شوید....