هاست حرفه‌ای لینوکس NVMe

Pro-500Me

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکNVMe

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیس۴ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان


  A partir de
  450,000 ریال
  Mensal
  100,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Pro-1Ge

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکNVMe

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیس۶ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  A partir de
  550,000 ریال
  Mensal
  100,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Pro-2Ge

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکNVMe

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  A partir de
  750,000 ریال
  Mensal
  100,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora
  Pro-4Ge

 • وب سرورLiteSpeed / NginX

 • نوع دیسکNVMe

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  A partir de
  950,000 ریال
  Mensal
  100,000 Taxa de Configuração
  Assinar agora