مناسب سایتهای شخصی و استارتاپ‌های نوپا و با دسترسی سریع از داخل ایران

LX250

 • 250MB

 • نوع دیسک RAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Desde
  450,000 ریال
  Trimestral
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  LX500

 • 500MB

 • نوع دیسک RAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Desde
  650,000 ریال
  Trimestral
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  LX750

 • 750MB

 • نوع دیسک RAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Desde
  850,000 ریال
  Trimestral
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  LX1000

 • 1000MB

 • نوع دیسک RAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۲ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Desde
  1,050,000 ریال
  Trimestral
  50,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora