هاست لینوکس ایران

LX250

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک250 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  À partir de
  540,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  LX500

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک500 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  À partir de
  890,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  LX1000

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک1000 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۱ عدد رایگان

  À partir de
  1,390,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  LX2G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک2 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۲ عدد رایگان

  À partir de
  2,190,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  LX4G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک4 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۴ عدد رایگان

  À partir de
  3,490,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  LX8G

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکRAID-10

 • حجم دیسک8 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • دامنه رایگان.IR

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تهیه بکاپروزانه

 • دومین افزوده۸ عدد رایگان

  À partir de
  5,490,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander