هاست لینوکس ایران

LX250

 • حجم دیسک250 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  590,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now
  LX500

 • حجم دیسک500 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۱ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  940,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now
  LX1000

 • حجم دیسک1000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۲ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  1,490,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now
  LX2G

 • حجم دیسک2 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۳ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  2,390,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now
  LX4G

 • حجم دیسک4 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۴ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  3,840,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now
  LX8G

 • حجم دیسک8 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • میزبانی ۴ سایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  Starting from
  6,190,000 ریال
  Semi-Annually
  50,000 Setup Fee
  Order Now