سرور مجازی اختصاصی

انتخاب و خرید خدمات جدید

VDS-25


 • 25GB

 • دیسک پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 250GB

 • تعداد پردازنده 1x ~2GHz

 • رم اختصاصی 1GB

 • مجازی ساز KVM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • IP اختصاصی 1

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Începănd de la
  950,000 ریال
  Lunar
  250,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-50


 • 50GB

 • دیسک پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 500GB

 • تعداد پردازنده 2x ~2GHz

 • رم اختصاصی 2GB

 • مجازی ساز KVM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • IP اختصاصی 1

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Începănd de la
  1,750,000 ریال
  Lunar
  250,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-75


 • 75GB

 • دیسک پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 750GB

 • تعداد پردازنده 3x ~2GHz

 • رم اختصاصی 3GB

 • مجازی ساز KVM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • IP اختصاصی 1

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Începănd de la
  2,450,000 ریال
  Lunar
  250,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-100


 • 100GB

 • دیسک پرسرعت SAS +RAID

 • ترافیک ماهانه 1000GB

 • تعداد پردازنده 4x ~2GHz

 • رم اختصاصی 4GB

 • مجازی ساز KVM

 • کرنل اختصاصی Yes

 • سیستم عامل ویندوز / لینوکس

 • IP اختصاصی 1

 • دسترسی VNC / Reboot

 • مانیتورینگ سرور رایگان

 • موقعیت سرور ایران / آلمان / فرانسه

 • دیتاسنتر زیرساخت / Hetzner / OVH

 • امکان فول بکاپ دارد

 • هزینه راه اندازی رایگان

  Începănd de la
  3,650,000 ریال
  Lunar
  250,000 Taxe de instalare
  Comandă acum