سرور مجازی اختصاصی

VDS-25

 • هسته پردازنده2

 • کرنل اختصاصیYes

 • حجم دیسک25GB

 • ترنسفر ماهیانه250GB

 • رم اختصاصی512MB

 • IP اختصاصی1

 • محل سرورUSA, Europe

  Începănd de la
  760,000 ریال
  Lunar
  500,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-50

 • هسته پردازنده2

 • کرنل اختصاصیYes

 • حجم دیسک50GB

 • ترنسفر ماهیانه500GB

 • رم اختصاصی1024MB

 • IP اختصاصی1

 • محل سرورUSA, Europe


  Începănd de la
  1,280,000 ریال
  Lunar
  500,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-75

 • هسته پردازنده2

 • کرنل اختصاصیYes

 • حجم دیسک75GB

 • ترنسفر ماهیانه750GB

 • رم اختصاصی1536MB

 • IP اختصاصی1

 • محل سرورUSA, Europe

  Începănd de la
  1,930,000 ریال
  Lunar
  500,000 Taxe de instalare
  Comandă acum
  VDS-100

 • هسته پردازنده2

 • کرنل اختصاصیYes

 • حجم دیسک100GB

 • ترنسفر ماهیانه1000GB

 • رم اختصاصی2GB

 • IP اختصاصی1

 • محل سرورDE

  Începănd de la
  2,580,000 ریال
  Lunar
  500,000 Taxe de instalare
  Comandă acum