انتقال دامنه

انتخاب و خرید خدمات جدید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را به وب‌رمز انتقال دهید تا یکسال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

* تمدید همزمان با انتقال شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده نمی‌باشد!