ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
2,690,000 ریال
1 Year
2,550,000 ریال
1 Year
2,690,000 ریال
1 Year
.net
3,340,000 ریال
1 Year
3,180,000 ریال
1 Year
3,340,000 ریال
1 Year
.org
3,360,000 ریال
1 Year
3,200,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.co.com
7,680,000 ریال
1 Year
7,300,000 ریال
1 Year
7,680,000 ریال
1 Year
.co
7,680,000 ریال
1 Year
7,300,000 ریال
1 Year
7,680,000 ریال
1 Year
.xyz
3,080,000 ریال
1 Year
2,930,000 ریال
1 Year
3,080,000 ریال
1 Year
.me
4,280,000 ریال
1 Year
4,070,000 ریال
1 Year
4,280,000 ریال
1 Year
.dev
4,240,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,240,000 ریال
1 Year
.pro
4,720,000 ریال
1 Year
4,490,000 ریال
1 Year
4,720,000 ریال
1 Year
.app
5,090,000 ریال
1 Year
4,840,000 ریال
1 Year
5,090,000 ریال
1 Year
.shop
9,220,000 ریال
1 Year
8,760,000 ریال
1 Year
9,220,000 ریال
1 Year
.market
8,110,000 ریال
1 Year
7,710,000 ریال
1 Year
8,110,000 ریال
1 Year
.store
15,360,000 ریال
1 Year
14,600,000 ریال
1 Year
15,360,000 ریال
1 Year
.biz
4,840,000 ریال
1 Year
4,600,000 ریال
1 Year
4,840,000 ریال
1 Year
.info
4,580,000 ریال
1 Year
4,360,000 ریال
1 Year
4,580,000 ریال
1 Year
.uk
1,890,000 ریال
1 Year
1,800,000 ریال
1 Year
1,890,000 ریال
1 Year
.co.uk
1,890,000 ریال
1 Year
1,800,000 ریال
1 Year
1,890,000 ریال
1 Year
.net.uk
2,020,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.org.uk
2,020,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.asia
3,840,000 ریال
1 Year
3,650,000 ریال
1 Year
3,840,000 ریال
1 Year
.mobi
5,570,000 ریال
1 Year
5,300,000 ریال
1 Year
5,570,000 ریال
1 Year
.news
6,180,000 ریال
1 Year
5,880,000 ریال
1 Year
6,180,000 ریال
1 Year
.site
7,680,000 ریال
1 Year
7,300,000 ریال
1 Year
7,680,000 ریال
1 Year
.tv
9,600,000 ریال
1 Year
9,120,000 ریال
1 Year
9,600,000 ریال
1 Year
.click
2,800,000 ریال
1 Year
2,660,000 ریال
1 Year
2,800,000 ریال
1 Year
.studio
6,180,000 ریال
1 Year
5,880,000 ریال
1 Year
6,180,000 ریال
1 Year
.space
6,030,000 ریال
1 Year
5,730,000 ریال
1 Year
6,030,000 ریال
1 Year
.website
5,760,000 ریال
1 Year
5,480,000 ریال
1 Year
5,760,000 ریال
1 Year
.club
3,540,000 ریال
1 Year
3,370,000 ریال
1 Year
3,540,000 ریال
1 Year
.us
2,500,000 ریال
1 Year
2,380,000 ریال
1 Year
2,500,000 ریال
1 Year
.eu
1,710,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
1,710,000 ریال
1 Year
.de
1,610,000 ریال
1 Year
1,530,000 ریال
1 Year
1,610,000 ریال
1 Year
.tel
3,460,000 ریال
1 Year
3,290,000 ریال
1 Year
3,460,000 ریال
1 Year
.name
2,560,000 ریال
1 Year
2,440,000 ریال
1 Year
2,560,000 ریال
1 Year
.online
9,600,000 ریال
1 Year
9,120,000 ریال
1 Year
9,600,000 ریال
1 Year
.id.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.co.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.ac.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.sch.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.net.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.gov.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.org.ir
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.ایران
120,000 ریال
1 Year
90,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.agency
5,410,000 ریال
1 Year
5,140,000 ریال
1 Year
5,410,000 ریال
1 Year
.business
2,150,000 ریال
1 Year
2,050,000 ریال
1 Year
2,150,000 ریال
1 Year
.education
5,410,000 ریال
1 Year
5,140,000 ریال
1 Year
5,410,000 ریال
1 Year
.top
2,680,000 ریال
1 Year
2,550,000 ریال
1 Year
2,680,000 ریال
1 Year
.art
3,460,000 ریال
1 Year
3,290,000 ریال
1 Year
3,460,000 ریال
1 Year
.tours
13,710,000 ریال
1 Year
13,030,000 ریال
1 Year
13,710,000 ریال
1 Year
.world
8,110,000 ریال
1 Year
7,710,000 ریال
1 Year
8,110,000 ریال
1 Year
.travel
35,720,000 ریال
1 Year
33,940,000 ریال
1 Year
35,720,000 ریال
1 Year
.at
3,190,000 ریال
1 Year
3,040,000 ریال
1 Year
3,190,000 ریال
1 Year
.ink
7,300,000 ریال
1 Year
6,940,000 ریال
1 Year
7,300,000 ریال
1 Year
.land
8,300,000 ریال
1 Year
7,890,000 ریال
1 Year
8,300,000 ریال
1 Year
.cafe
8,300,000 ریال
1 Year
7,890,000 ریال
1 Year
8,300,000 ریال
1 Year
.press
18,820,000 ریال
1 Year
17,880,000 ریال
1 Year
18,820,000 ریال
1 Year
.taxi
13,710,000 ریال
1 Year
13,030,000 ریال
1 Year
13,710,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

خرید هاست جدید

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

مشاهده پلن های میزبانی وب

دامنه خود را به وب رمز انتقال دهید

* انتقال دامنه شامل یکسال تمدید خواهد بود*

انتقال دامنه شما به وب رمز

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه ثبت یا تمدید شده نمیشود!