ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,469,000 ریال
1 Year
1,396,000 ریال
1 Year
1,469,000 ریال
1 Year
.net
1,825,000 ریال
1 Year
1,734,000 ریال
1 Year
1,825,000 ریال
1 Year
.org
1,838,000 ریال
1 Year
1,747,000 ریال
1 Year
1,838,000 ریال
1 Year
.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.co.com
4,334,000 ریال
1 Year
4,118,000 ریال
1 Year
4,334,000 ریال
1 Year
.co
4,334,000 ریال
1 Year
4,118,000 ریال
1 Year
4,334,000 ریال
1 Year
.xyz
1,739,000 ریال
1 Year
1,653,000 ریال
1 Year
1,739,000 ریال
1 Year
.me
2,463,000 ریال
1 Year
2,340,000 ریال
1 Year
2,463,000 ریال
1 Year
.dev
2,394,000 ریال
1 Year
2,275,000 ریال
1 Year
2,394,000 ریال
1 Year
.app
2,873,000 ریال
1 Year
2,730,000 ریال
1 Year
2,873,000 ریال
1 Year
.shop
5,202,000 ریال
1 Year
4,942,000 ریال
1 Year
5,202,000 ریال
1 Year
.biz
2,734,000 ریال
1 Year
2,597,000 ریال
1 Year
2,734,000 ریال
1 Year
.info
2,335,000 ریال
1 Year
2,219,000 ریال
1 Year
2,335,000 ریال
1 Year
.co.uk
1,052,000 ریال
1 Year
1,000,000 ریال
1 Year
1,052,000 ریال
1 Year
.asia
2,167,000 ریال
1 Year
2,059,000 ریال
1 Year
2,167,000 ریال
1 Year
.news
3,488,000 ریال
1 Year
3,314,000 ریال
1 Year
3,488,000 ریال
1 Year
.pro
2,423,000 ریال
1 Year
2,302,000 ریال
1 Year
2,423,000 ریال
1 Year
.site
4,334,000 ریال
1 Year
4,118,000 ریال
1 Year
4,334,000 ریال
1 Year
.tv
5,418,000 ریال
1 Year
5,148,000 ریال
1 Year
5,418,000 ریال
1 Year
.click
1,579,000 ریال
1 Year
1,501,000 ریال
1 Year
1,579,000 ریال
1 Year
.studio
3,488,000 ریال
1 Year
3,314,000 ریال
1 Year
3,488,000 ریال
1 Year
.space
3,402,000 ریال
1 Year
3,232,000 ریال
1 Year
3,402,000 ریال
1 Year
.website
3,251,000 ریال
1 Year
3,089,000 ریال
1 Year
3,251,000 ریال
1 Year
.club
1,997,000 ریال
1 Year
1,662,000 ریال
1 Year
1,997,000 ریال
1 Year
.us
1,409,000 ریال
1 Year
1,339,000 ریال
1 Year
1,409,000 ریال
1 Year
.eu
985,000 ریال
1 Year
936,000 ریال
1 Year
985,000 ریال
1 Year
.tel
1,951,000 ریال
1 Year
1,854,000 ریال
1 Year
1,951,000 ریال
1 Year
.mobi
2,864,000 ریال
1 Year
2,721,000 ریال
1 Year
2,864,000 ریال
1 Year
.name
1,445,000 ریال
1 Year
1,373,000 ریال
1 Year
1,445,000 ریال
1 Year
.id.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.co.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.ac.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.sch.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.net.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.gov.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.org.ir
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.ایران
91,000 ریال
1 Year
86,450 ریال
1 Year
91,000 ریال
1 Year
.de
911,000 ریال
1 Year
866,000 ریال
1 Year
911,000 ریال
1 Year
.online
5,418,000 ریال
1 Year
5,148,000 ریال
1 Year
5,418,000 ریال
1 Year
.agency
3,051,000 ریال
1 Year
2,899,000 ریال
1 Year
3,051,000 ریال
1 Year
.business
1,214,000 ریال
1 Year
1,154,000 ریال
1 Year
1,214,000 ریال
1 Year
.education
3,051,000 ریال
1 Year
2,899,000 ریال
1 Year
3,051,000 ریال
1 Year
.top
1,510,000 ریال
1 Year
1,435,000 ریال
1 Year
1,510,000 ریال
1 Year
.tours
7,739,000 ریال
1 Year
7,353,000 ریال
1 Year
7,739,000 ریال
1 Year
.world
4,578,000 ریال
1 Year
4,350,000 ریال
1 Year
4,578,000 ریال
1 Year
.travel
20,160,000 ریال
1 Year
19,152,000 ریال
1 Year
20,160,000 ریال
1 Year
.art
1,951,000 ریال
1 Year
1,854,000 ریال
1 Year
1,951,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

خرید هاست جدید

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

مشاهده پلن های میزبانی وب

دامنه خود را به وب رمز انتقال دهید

* انتقال دامنه شامل یکسال تمدید خواهد بود*

انتقال دامنه شما به وب رمز

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه ثبت یا تمدید شده نمیشود!