ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,690,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
1,690,000 ریال
1 Year
.net
2,200,000 ریال
1 Year
2,090,000 ریال
1 Year
2,200,000 ریال
1 Year
.org
2,210,000 ریال
1 Year
2,100,000 ریال
1 Year
2,210,000 ریال
1 Year
.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.co.com
5,280,000 ریال
1 Year
5,020,000 ریال
1 Year
5,280,000 ریال
1 Year
.co
5,280,000 ریال
1 Year
5,020,000 ریال
1 Year
5,280,000 ریال
1 Year
.xyz
2,120,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,120,000 ریال
1 Year
.me
2,940,000 ریال
1 Year
2,800,000 ریال
1 Year
2,940,000 ریال
1 Year
.dev
2,920,000 ریال
1 Year
2,780,000 ریال
1 Year
2,920,000 ریال
1 Year
.app
3,500,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
3,500,000 ریال
1 Year
.shop
6,340,000 ریال
1 Year
6,030,000 ریال
1 Year
6,340,000 ریال
1 Year
.market
5,580,000 ریال
1 Year
5,310,000 ریال
1 Year
5,580,000 ریال
1 Year
.store
10,570,000 ریال
1 Year
10,050,000 ریال
1 Year
10,570,000 ریال
1 Year
.biz
3,330,000 ریال
1 Year
3,170,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
.info
3,150,000 ریال
1 Year
3,000,000 ریال
1 Year
3,150,000 ریال
1 Year
.uk
1,300,000 ریال
1 Year
1,240,000 ریال
1 Year
1,300,000 ریال
1 Year
.asia
2,640,000 ریال
1 Year
2,510,000 ریال
1 Year
2,640,000 ریال
1 Year
.news
4,250,000 ریال
1 Year
4,040,000 ریال
1 Year
4,250,000 ریال
1 Year
.pro
3,250,000 ریال
1 Year
3,090,000 ریال
1 Year
3,250,000 ریال
1 Year
.site
5,280,000 ریال
1 Year
5,020,000 ریال
1 Year
5,280,000 ریال
1 Year
.tv
6,600,000 ریال
1 Year
6,270,000 ریال
1 Year
6,600,000 ریال
1 Year
.click
1,920,000 ریال
1 Year
1,830,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
.studio
4,250,000 ریال
1 Year
4,040,000 ریال
1 Year
4,250,000 ریال
1 Year
.space
4,150,000 ریال
1 Year
3,950,000 ریال
1 Year
4,150,000 ریال
1 Year
.website
3,960,000 ریال
1 Year
3,770,000 ریال
1 Year
3,960,000 ریال
1 Year
.co.uk
1,300,000 ریال
1 Year
1,240,000 ریال
1 Year
1,300,000 ریال
1 Year
.club
2,430,000 ریال
1 Year
2,310,000 ریال
1 Year
2,430,000 ریال
1 Year
.us
1,720,000 ریال
1 Year
1,640,000 ریال
1 Year
1,720,000 ریال
1 Year
.eu
1,180,000 ریال
1 Year
1,130,000 ریال
1 Year
1,180,000 ریال
1 Year
.tel
2,380,000 ریال
1 Year
2,270,000 ریال
1 Year
2,380,000 ریال
1 Year
.mobi
3,830,000 ریال
1 Year
3,640,000 ریال
1 Year
3,830,000 ریال
1 Year
.name
1,760,000 ریال
1 Year
1,680,000 ریال
1 Year
1,760,000 ریال
1 Year
.id.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.co.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.ac.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.sch.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.net.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.gov.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.org.ir
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.ایران
99,000 ریال
1 Year
84,000 ریال
1 Year
99,000 ریال
1 Year
.de
1,110,000 ریال
1 Year
1,060,000 ریال
1 Year
1,110,000 ریال
1 Year
.online
6,600,000 ریال
1 Year
6,270,000 ریال
1 Year
6,600,000 ریال
1 Year
.agency
3,720,000 ریال
1 Year
3,540,000 ریال
1 Year
3,720,000 ریال
1 Year
.business
1,480,000 ریال
1 Year
1,410,000 ریال
1 Year
1,480,000 ریال
1 Year
.education
3,720,000 ریال
1 Year
3,540,000 ریال
1 Year
3,720,000 ریال
1 Year
.top
1,840,000 ریال
1 Year
1,750,000 ریال
1 Year
1,840,000 ریال
1 Year
.tours
9,430,000 ریال
1 Year
8,960,000 ریال
1 Year
9,430,000 ریال
1 Year
.world
5,580,000 ریال
1 Year
5,310,000 ریال
1 Year
5,580,000 ریال
1 Year
.travel
24,570,000 ریال
1 Year
23,350,000 ریال
1 Year
24,570,000 ریال
1 Year
.art
2,380,000 ریال
1 Year
2,270,000 ریال
1 Year
2,380,000 ریال
1 Year
.net.uk
1,390,000 ریال
1 Year
1,330,000 ریال
1 Year
1,390,000 ریال
1 Year
.org.uk
1,390,000 ریال
1 Year
1,330,000 ریال
1 Year
1,390,000 ریال
1 Year
.ink
5,020,000 ریال
1 Year
4,770,000 ریال
1 Year
5,020,000 ریال
1 Year
.cafe
5,710,000 ریال
1 Year
5,430,000 ریال
1 Year
5,710,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

خرید هاست جدید

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

مشاهده پلن های میزبانی وب

دامنه خود را به وب رمز انتقال دهید

* انتقال دامنه شامل یکسال تمدید خواهد بود*

انتقال دامنه شما به وب رمز

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه ثبت یا تمدید شده نمیشود!