مقالات

 راهنمای تایید انتقال دامنه از ریل تایم به جوکر

 با توجه به تحریم رجیسترر ریل تایم و لزوم انتقال دامنه ها به رجیسترر جدید جوکر، ابتدا نیاز است با...

 راهنمای تایید ایمیل در رجیسترر جوکر

در صورتی که اولین بار باشد در رجیسترر جوکر با یک ایمیل ثبت نام انجام می شود، نیاز است این ایمیل...