مقالات

 راهنمای ایجاد ایمیل روی دامنه پارک شده

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ ویندوز با کنترل پنل وب سایت پنل است. برای آموزشهای مربوط به...

 مدیریت ارسال و دریافت ایمیل ها

توجه! این آموزش مربوط به خرید هاست ویندوز با کنترل پنل وب سایت پنل است. برای آموزشهای مربوط به...

 مدیریت ساخت یک پاسخگوی اتوماتیک به ایمیل

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ ویندوز با کنترل پنل وب سایت پنل است. برای آموزش های مربوط به...

 نحوه تغییر و تنظیم مجدد رمز عبور ایمیل ها

توجه! این آموزش مربوط به خرید هاست ویندوز با کنترل پنل وب سایت پنل است. برای آموزشهای مربوط به...