مقالات

 ادیت یا ویرایش کردن فایل ها - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 تغییر سطح دسترسی به فایل ها/فولدرها - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 تغییر نام فایل ها/فولدرها - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 حذف کردن فایل ها/فولدرها - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 ساخت فولدر/فایل جدید - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 مدیریت فایل، ورود به پوشه ها و آپلود فایل - File Manager

File Manager در دایرکت ادمین جهت آپلود محتویات سایت و فایل ها باید از File Manager استفاده...

 کپی/انتقال فایل ها - File Manager

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...