آکادمی وب رمز

انتخاب و خرید خدمات جدید

راه اندازی سریع کسب و کار آنلاین - سری A 10 موجودی
 • پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ بهمن
 • تاریخ
 • ساعت ۹ تا ۱۴
 • زمان
 • دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 • محل
 • مرکز ESDC دانشگاه تهران
 • مدرک
 • سری A با بیشترین تخفیف
 • قیمت
راه اندازی سریع کسب و کار آنلاین - سری B 10 موجودی
 • پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ بهمن
 • تاریخ
 • ساعت ۹ تا ۱۴
 • زمان
 • دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 • محل
 • مرکز ESDC دانشگاه تهران
 • مدرک
 • سری B با کمترین تخفیف
 • قیمت
راه اندازی سریع کسب و کار آنلاین - سری C 5 موجودی
 • پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ بهمن
 • تاریخ
 • ساعت ۹ تا ۱۴
 • زمان
 • دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 • محل
 • مرکز ESDC دانشگاه تهران
 • مدرک
 • سری C با بدون تخفیف
 • قیمت
راه اندازی سریع کسب و کار آنلاین - سری D
 • در اطلاعیه های آتی
 • زمان
 • دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 • محل
 • مرکز ESDC دانشگاه تهران
 • مدرک
 • پیش ثبت نام رایگان
 • قیمت