هاست لینوکس ایران - تجاری

LX2G

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۶ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX4G

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX6G

 • حجم دیسک۶ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱۰ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX8G

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۸۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱۲ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان