هاست جوملا

انتخاب و خرید خدمات جدید

Joomla-0.5

 • 500 مگابایت

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  Start från
  2,340,000 ریال
  Halvårs
  50,000 Startavgift
  Beställ nu
  Joomla-1

 • 1 گیگابایت

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  Start från
  3,540,000 ریال
  Halvårs
  50,000 Startavgift
  Beställ nu
  Joomla-2

 • 2 گیگابایت

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  Start från
  4,740,000 ریال
  Halvårs
  50,000 Startavgift
  Beställ nu
  Joomla-4

 • 4 گیگابایت

 • نوع دیسک NVMe

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۱ سایت

 • وب سرور LiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  Start från
  7,440,000 ریال
  Halvårs
  50,000 Startavgift
  Beställ nu