سرور مجازی بات تلگرام

BOT VPS 25G

 • 25GB

 • نوع دیسک NVMe

 • رم اختصاصی 1GB DDR4

 • تعداد پردازنده 1x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ ۱ نسخه

 • سیستم عامل اوبونتو سفارشی

 • نصب سیستم رایگان

 • دو ماه تخفیف با خرید یکساله

  590,000 ریال
  Maandelijks
  100,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  BOT VPS 50G

 • 50GB

 • نوع دیسک NVMe

 • رم اختصاصی 2GB DDR4

 • تعداد پردازنده 2x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ ۲ نسخه

 • سیستم عامل اوبونتو سفارشی

 • نصب سیستم رایگان

 • دو ماه تخفیف با خرید یکساله

  790,000 ریال
  Maandelijks
  100,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  BOT VPS 75G

 • 75GB

 • نوع دیسک NVMe

 • رم اختصاصی 3GB DDR4

 • تعداد پردازنده 4x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ ۳ نسخه

 • سیستم عامل اوبونتو سفارشی

 • نصب سیستم رایگان

 • دو ماه تخفیف با خرید یکساله

  990,000 ریال
  Maandelijks
  100,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen
  BOT VPS 100G

 • 100GB

 • نوع دیسک NVMe

 • رم اختصاصی 4GB DDR4

 • تعداد پردازنده 6x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ ۴ نسخه

 • سیستم عامل اوبونتو سفارشی

 • نصب سیستم رایگان

 • دو ماه تخفیف با خرید یکساله

  1,290,000 ریال
  Maandelijks
  100,000 setup/verzendkosten
  Nu bestellen