سرور مجازی بات تلگرام

BOT VPS 25G

 • حجم دیسک25GB SSD

 • رم اختصاصی1GB DDR4

 • تعداد پردازنده1x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ۱ نسخه

 • سیستم عاملاوبونتو سفارشی

 • نصب سیستمرایگان

 • دو ماه تخفیفبا خرید یکساله

  BOT VPS 50G

 • حجم دیسک50GB SSD

 • رم اختصاصی2GB DDR4

 • تعداد پردازنده2x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ۲ نسخه

 • سیستم عاملاوبونتو سفارشی

 • نصب سیستمرایگان

 • دو ماه تخفیفبا خرید یکساله

  BOT VPS 75G

 • حجم دیسک75GB SSD

 • رم اختصاصی3GB DDR4

 • تعداد پردازنده4x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ۳ نسخه

 • سیستم عاملاوبونتو سفارشی

 • نصب سیستمرایگان

 • دو ماه تخفیفبا خرید یکساله

  BOT VPS 100G

 • حجم دیسک100GB SSD

 • رم اختصاصی4GB DDR4

 • تعداد پردازنده6x ~3GHz

 • قابلیت بکاپ۴ نسخه

 • سیستم عاملاوبونتو سفارشی

 • نصب سیستمرایگان

 • دو ماه تخفیفبا خرید یکساله