هاست حرفه ای لینوکس

Pro-500M

 • نوع دیسکSSD/NVMe

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۴ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان


  Pro-1G

 • نوع دیسکSSD/NVMe

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۶ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Pro-2G

 • نوع دیسکSSD/NVMe

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Pro-4G

 • نوع دیسکSSD/NVMe

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان