هاست لینوکس حرفه ای - شخصی

Pro-100M

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Pro-200M

 • حجم دیسک۲۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Pro-500M

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۵ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان


  Pro-1G

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۴ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان