هاست لینوکس پربازدید - تجاری

Plan_10G

 • حجم دیسک۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_15G

 • حجم دیسک۱۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۵۰۰ گیگابایت

 • تعداد MySQL۱۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان


  Plan_20G

 • حجم دیسک۲۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱۲ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_25G

 • حجم دیسک۲۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵۰۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۱۴ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان